Trzebinia

Piesi mogą czuć się bezpieczniej

Piesi mogą czuć się bezpieczniej
Właśnie zakończyły się prace związane z doświetleniem przejść dla Pieszych na drodze krajowej nr 79 w Trzebini.

Kiedy się zaczęło?

W lutym ubiegłego roku odbyła się Rada Ministrów, podczas, której przyjęto Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024.

Cel programu

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Współpraca Gminy Trzebinia z Zarządcą DK 79

Wedle współpracy, zadaniem samorządu było przygotowanie inwestycji i realizacja prac związanych z doświetleniem przejść dla pieszych.

Doświetlenie 20 przejść dla pieszych kosztowało przeszło 628 tys. zł. Kolejnym koszt, był nadzoru inspektorskiego-14 tys. zł. Prace zostały wykonane i odebrane przez pracowników urzędu. Za co zgodnie z umową współpracy GDDKiA zwróci trzebińskiemu samorządowi poniesione koszty.

Udostępnij

Dodaj komentarz