FaktyPowiat chrzanowskiUsługi

Wkrótce zostanie ogłoszony nowy kandydat na posadę prezesa Wodociągów Chrzanowskich.

Wkrótce zostanie ogłoszony nowy kandydat na posadę prezesa Wodociągów Chrzanowskich.
Do 14 stycznia można było zgłaszać swoją kandydaturę na stanowisko prezesa Wodociągów Chrzanowskich.

Członkowie Rady Nadzorczej na razie nie udzielają żadnej informacji o konkursie. Taka jest zasada przy podpisaniu klauzuli poufności, dotycząca ich milczenia. Na razie została wybrana jedna osoba, mająca uprawnienia do informowania o bieżącej sytuacji. Tą osobą jest przewodnicząca RN Elżbieta Waśniowska.

Pani przewodnicząca mogła podać kilka ważnych informacji: chętnych osób na kandydata jest 10. Nie wszyscy są z Powiatu Chrzanowskiego. Drugi etap odbędzie się na początku kolejnego miesiąca.

Nieoficjalnie wiadomo, że swoją kandydaturę zgłosił Tadeusz Arkit, wcześniej Burmistrz Libiąża. Drugi kandydat to Wiesław Pałubski, który był szefem Miejskiego Zakładu Nieruchomości w Trzebini.

Krótka historia Wodociągów

Chrzanowskie Wodociągi oficjalnie zaczęły działać od 31 marca 1935 roku. Właśnie wtedy został podpisany akt erekcyjny. Wcześniej na terenie miasta Chrzanowa znajdowała się jedynie studnia miejska, która ulokowana była się na rynku w Chrzanowie. Dokładna data powstania tej studni jest nieznana. Oczywiście studnia ta stała się też miejscem spotkań.

(fot. ze zbiorów Muzeum Historycznego Krakowa)

XIX wiek przyniósł też pierwsze starania o budowę wodociągów. Próbowano wówczas podjąć działania w sprawie utworzenia „miejskiego” wodociągu i problemu dotyczącego wywozu nieczystości. Na początku XX wieku zrealizowanie budowy wodociągu okazało się możliwe, przez wykrycie dostatecznej ilości wody na budowę tego przedsięwzięcia. Potwierdziły to prace badawcze, prowadzone na północ od Chrzanowa, w stronę Szczakowej. Wstępny koszt inwestycji szacowano na 100 tys. zł.

Wodociągi Chrzanowskie

Obecnie chrzanowskie wodociągi To nowoczesne przedsiębiorstwo, które dostarcza wodę mieszkańcom do następujących gmin z Powiatu Chrzanowskiego: Chrzanów, Trzebinia, Libiąż. Z usług tej spółki korzysta w sumie 100 tysięcy mieszkańców. Do jej zadań należy także odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Do wodociągów należy:

  • 6 ujęć wody
  • 3 stacje uzdatniania wody
  • 4 stacje
  • 31 pompowni ścieków
  • 17 hydroforni pompowni wody
  • 17 zbiorników wodociągowych
  • 12 studni głębinowych

Dodatkowo zaplecze techniczne, do którego zalicza się następujące warsztaty: remontowy, elektryczny, mechaniczny, sprzętowy, samochodowy i laboratorium.

Udostępnij

Dodaj komentarz