Chrzanów

Odszedł jeden z najbardziej zasłużonych dla powiatu chrzanowskiego działaczy

Odszedł jeden z najbardziej zasłużonych dla powiatu chrzanowskiego działaczy

W nocy z 28 na 29 października, w wieku 73 lat, zmarł jeden z najbardziej znanych chrzanowian, Bogusław Mąsior. Był politykiem i działaczem gospodarczym, senatorem III i V kadencji. W 2021 r. został mu nadany tytuł „Zasłużonego dla Powiatu Chrzanowskiego”.

Życiorys Bogusława Mąsiora

Bogusław Mąsior urodził się 6 grudnia 1947 r. w Chrzanowie. Wychowywał się w wielodzietnej rodzinie robotniczej. W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego specjalizacją była chemia.

W tym samym roku rozpoczął pracę w  Południowych Zakładach Przemysłu Skórzanego „Chełmek” w Chełmku, dochodząc do stanowiska kierownika jednego z wydziałów. W latach 1977-1996 sprawował funkcję dyrektora Fabryki Obuwia „Chełmek” w Będzinie. Z kolei w latach 1998-1999 był prezesem zarządu „Butbędzin”, a w następnych dwóch latach – dyrektorem regionu południowego „Bakoma” S.A. w Krakowie.

Bogusław Mąsior był członkiem wielu organizacji gospodarczych. Należał m.in. do Rady Głównej Business Center Club, Rady Izby Gospodarczej Eksportów i Importów oraz Prezydium Zarządu Krajowego Towarzystwa „Polska-Wschód” .

Działalność polityczna Bogusława Mąsiora

Bogusław Mąsior był znany przede wszystkim z uczestnictwa w pracach Senatu. W ramach III kadencji (1993-1997) został senatorem jako bezpartyjny kandydat, ale z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Reprezentował wówczas województwo katowickie. Był wiceprzewodniczącym senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, a także członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Podkomisji ds. Polityki Regionalnej. Poza tym przewodniczył grupom bilateralnym – polsko-włoskiej oraz polsko-japońskiej.

Bogusław Mąsior ponownie pracował w Senacie w ramach V kadencji (2001-2005). Wówczas był już politykiem SLD. Jego aktywność sprowadzała się głównie do pracy w Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych.

W latach 1999-2001 Bogusław Mąsior był radnym Rady Powiatu Chrzanowskiego. Z kolei w latach 2006 i 2010 był wybierany na radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego. Startował również w wyborach do Senatu (2005), Sejmu (2007) oraz Parlamentu Europejskiego (2009), jednak bez powodzenia.

Aktywność Bogusława Mąsiora na terenie Chrzanowa

Bogusław Mąsior na długie lata związał swoją aktywność zawodową i społeczną z Chrzanowem. Był jednym ze współzałożycieli Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Powstała ona w 1994 r. z inicjatywy Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej. Mąsior przez wiele lat zasiadał w senacie tej uczelni.

Przez długi czas Bogusław Mąsior był związany z działalnością w zakresie muzealnictwa. Wiele lat sprawował stanowisko członka Rady Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie. W 2007 r., po utworzeniu Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego  w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec, Mąsior, jako wiceprzewodniczący, został wybrany do Rady Muzealnej tego obiektu. Dzięki jego staraniom możliwe stało się pozyskanie środków na wizytówkę Muzeum, jaką jest amfiteatr.

Bogusław Mąsior aktywnie działał w obszarze ochrony praw dziecka oraz wspierał funkcjonowanie chrzanowskiego Hufca ZHP im. dh. dr. Zdzisława Krawczyńskiego. Poza tym wykazywał inicjatywę w kwestii pozyskiwania środków finansowych na różne inwestycje, w tym chrzanowski szpital czy Państwową Straż Pożarną.

Za swoją długoletnią działalność na niwie politycznej i społecznej otrzymał wiele nagród i odznaczeń, w tym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1997). Posiadał również tytuł „Niezawodnego Przyjaciela” oraz Srebrną Odznakę „Rady Przyjaciół Harcerstwa”.

Pozostawił żonę i dwóch synów.

Przez członków społeczności chrzanowskiej Bogusław Mąsior zostanie zapamiętany jako aktywny działacz społeczno-polityczny i inicjator wielu cennych projektów na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.

Cześć Jego pamięci!

Udostępnij

Dodaj komentarz