FaktyHistoriaŚwiat

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu
27 stycznia to dzień, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Został on wprowadzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 r., nie przez przypadek.To właśnie w tym dniu w 1945 r. wyzwolono jeden z największych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych.

Niemiecki obóz koncentracyjny KL Auschwitz- Birkenau, utworzono w czerwcu 1940 r. na terenie dawnych koszar Wojska Polskiego. Stał się on symbolem terroru, ludobójstwa i Szoa. Głównym powodem utworzenia obozu przez Niemców, była stale powiększająca się liczba aresztowanych Polaków. Pierwszy transport do KL Auschwitz-Birkeanu przyjechał 14 czerwca 1940 r. Więźniów przywieziono z więzienia z Tarnowa.

(fot. zamieszczona na stronie internetowej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkeanu)

Holocaust

Pierwszy raz termin Holocaust użyto w 1895 r. Miał on określać masakrę ormiańską chrześcijan. Słowo to pochodził z łaciny kościelnej: holocaustum. Początkowo termin ten oznaczał ofiarę całopalną. W szerszym zrozumieniu słowo zaczęło oznaczać ludobójstwo prześladujących grup etnicznych, narodowych i społecznych oraz więźniów politycznych w obozach koncentracyjnych przez nazistów.

Niemiecki Obóz Koncentracyjny KL Auschwitz-Birkeanu stał się miejscem eksterminacji. Największą liczbę ofiar, stanowili właśnie Żydzi. Łącznie z nich życie straciło około 1-1,35. Holocaust to zagłada Żydów. Ludobójstwo, które miało miejsce w trakcie II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką. Zagłada była przeprowadzana głównie na terenach okupowanych.

,,Pamięć, Godność, Sprawiedliwość”

To główne hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Uroczystości upamiętniające ofiary, mają za zadanie przede wszystkim oddać cześć pomordowanym. Dodatkowo hasło nawiązuje do pamięci o tych wydarzeniach. Jest to pewien rodzaj apelu, który ma na celu zwrócić jego uwagę. Edukacja dotycząca tego tematu powinna być jednomyślna. Dzięki Pamięci o ofiarach holocaustu możemy zapobiec takim wydarzeniom w przyszłości.

Miejsce Pamięci-Państwowe Muzeum Auschwitz-Birekanu

W tym roku wszystkie uroczystości odbędą się on-line, ze względu na pandemię COVID-19. Tematyka obchodów będzie skupiać się na losach dzieci, urodzonych w obozie bądź do niego przetransportowanych. Szacunkowe dane wykazują przybliżaną liczbę dzieci, deportowanych do obozu. To około 232 tys. dzieci, w tym 216 żydowskich. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna na stronie internetowej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkeanu:

www.76.auschwitz.org
(Żydowska Rodzina, czekająca na rampie Birkenau, fot. zamieszczona na stronie nternetowej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkeanu)

Udostępnij

Dodaj komentarz