FaktyPolitykaPowiat chrzanowski

Większy mandat za wykroczenia drogowe w Nowym roku!

Większy mandat za wykroczenia drogowe w Nowym roku!
Od 1 stycznia obowiązują nowe stawki za mandat.

Z roku na rok, jest coraz to więcej wypadków i wykroczeń drogowych. Dlatego też postanowiono zająć się tą sprawą. Wyższe mandaty mają skłonić kierowców to spuszczenia nogi z gazu, ustąpienia przejścia pieszemu na pasach.

Surowe kary za złamanie przepisów drogowych zaczęły obowiązywać od nowego roku. Policja będzie mogła karać kierowców za ich wykroczenia większymi mandatami. Dziennik Ustaw zawiera rozporządzenie, wydane przez Prezesa Rady ministrów, w sprawie nowych stawek za grzywny, nakładane przez policjantów.

(fot. zamieszczona na stronie internetowej dziennik.pl)

Taryfikator mandatów

W nowym rozporządzeniu największe stawki dotyczą przekroczenia prędkości pojazdu. Jeśli prędkość zostanie przekroczona o ponad 71 km/ h to wtedy policja nałoży na nas mandat w wysokości 2500 zł. Natomiast do 10 km/h za mandat zapłacimy -50 zł.

To nie jedyna zmiana w sprawie wykroczeń. Funkcjonariusze policji będą mogli karać,tych którzy nie przepuszczą pieszego na pasach. Często zdarza się wypadek na drodze dwujezdniowej. Niekiedy bywa tak, że jeden samochód się zatrzyma, drugi już nie. Wtedy łatwo o wypadek. Kwota za mandat odnoszący się do nieustąpienia pierwszeństwa na drodze pierwszeństwa dla pieszego, będzie wynosić 1500 zł. Dodatkowo sąd może podnieść tą cenę do 3000 zł.

3000 zapłacimy w przypadku, gdy nie zastosujemy się do zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub w momencie wjechania pojazdu na przejazd w trakcie rozpoczęcia zamykania zapór.

Taka sama kwota obowiązuje przy niezastosowaniu się do zasad pierwszeństwa dla pieszego: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który akurat zatrzymał się przy drodze, a także osobie, wchodzącej na przejście.

Kara grzywny w wysokości 2000 zł odnosi się do następujących przekroczeń:

  • wejście na torowisko, jeśli w tym momencie zapory lub półzapory są opuszczone, bądź podczas opuszczania zapór
  • naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu – przy recydywie
  • poruszanie się autostradową w kierunku przeciwnym, niż wymaga tego ustawa czy znak drogowy

Oczywiście przytoczone grzywny w artykule, to tylko niektóre z kwot za mandat. Pełna lista po zmianie, znajduje się w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. na głównej Stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002484

Udostępnij

Dodaj komentarz