Chrzanów

W powiecie Chrzanowskim na dobre zagościły hulajnogi elektryczne

W powiecie Chrzanowskim na dobre zagościły hulajnogi elektryczne
Wielu mieszkańców powiathrzanosu Chrzanowskiego wraz z spopularyzowaniem przemieszczania się za pomocą hulajnogi elektrycznej, zakupili swoje własne sprzęty. Niedługo później w wielu miastach można było zauważyć hulajnogi firmy Bird oraz Tier, które dostępne są do użytku publicznego dzięki dedykowanym aplikacjom.

Hulajnogi dobre czy złe?

Sama idea powstania hulajnóg jest słuszna. Rozwiązują one wiele problemów, gdyż dzięki nim z łatwością możemy dostać się z punktu A do punktu B. Do tego dochodzi aspekt ekologiczny, gdyż mieszkańcy decydując się na przejazd hulajnogą zmniejszają swój ślad węglowy.

W czym problem?

Problem pojawia się w momencie gdy użytkownicy hulajnóg elektrycznych nie stosują się do narzuconych przepisów oraz regulaminów użytkowania, co powoduje konflikty z innymi użytkownikami dróg oraz chodników.

Prawdą jest, że jeszcze niedawno pojazd ten nie miał jasno sprecyzowanych przepisów prawnych. Jednak od 20 maja 2021 roku takie przepisy weszły w życie, ponadto 2 listopada zostały one zaktualizowane.

Mimo to Chrzanowianie nie stosują ich w praktyce. Dlatego dzisiaj postaramy się pokrótce je przybliżyć.

Prawa, obowiązki

Po pierwsze, kierujący hulajnogą elektryczną ma obowiązek drogą dla rowerów bądź pasem ruchu dla rowerów z prędkością do 20 km/h.

Wyjątek stanowi sytuacja, której takich pasów nie ma, w takiej sytuacji użytkownik musi poruszać się drogą oznaczoną prędkością do 30km/h.

Jeżeli w kierunku naszej jazdy ograniczenie jest wyższe niż 30km/h wtedy kierujący ma prawo poruszać się chodnikiem, mając na uwadze, że jego obowiązkiem jest przepuszczanie pieszych oraz staranie się poruszać prędkością zbliżoną do innych użytkowników chodnika. 

Ponadto Podczas wyprzedzania innych jednośladów czy kolumny pieszych trzeba zachować przynajmniej 1 metr odstępu.

Zakazuje się dzieciom poniżej 10 roku życia poruszania się w miejscu innym niż teren zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

(fot. Kelly Sikkema)

Osoby od 10 do 18 roku życia zobowiązane są posiadać stosowny dokument jakim może być karta rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T

Jeśli chodzi o osoby powyżej 18 lat nie muszą posiadać żadnych uprawnień do kierowania hulajnogą. 

Każdy użytkownik ma obowiązek sygnalizowania zamiaru skręcenia. Sposób nie jest określony przepisami, jednak należy to zrobić na tyle wcześnie aby nie doszło do kolizji.

Jeśli chcemy zaparkować nasz to mamy możliwość pozostawić go na chodniku – w miejscu do tego przeznaczonym. Jeśli takie miejsce nie występuje, musimy odstawić sprzęt równolegle i jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni.

Jedynym warunkiem jakie musi spełnic miejsce, w którym parkujemy jest fakt, iż w wybranym przez nas miejscu nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 m.

Zakazy

Wszystkim użytkownikom hulajnóg elektrycznych zabrania się:
– kierowania w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
– ciągnięcia lub holowania innego pojazdu,
– przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
– jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
– czepiania się pojazdów;
– jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruch;
– ciągnięcia za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku.

Każdorazowe naruszenie przepisów może skutkować poniesieniem kary pieniężnej od 20 do 500 zł, a nawet kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 3 lat. Wszystko zależne jest od taryfikatora kary.

Czego dotyczą zaktualizowane przepisy z 2 listopada?

Znowelizowane rozporządzenie dotyczy typowo warunków, które każda hulajnoga musi spełnić aby mogła być dopuszczona do ruchu drogowego.

Przede wszystkim konstrukcja hulajnogi powinna ograniczać rozwijanie prędkości przekraczającej 20km/h i posiadać system skutecznego hamowania.

Szerokość hulajnogi nie może przekraczać 0,9m a masa hulajnogi 30kg.

Ponadto, każda hulajnoga powinna posiadać przynajmniej jedno światło pozycyjne w kolorze białym i czerwonym oraz odblaskowe barwy czerwonej. Z boku hulajnogi powinno znajdować się światło odblaskowe barwy białej lub żółtej.

Wszystkie światła powinny być widoczne z odległości co najmniej 150m przy dobrej przejrzystości powietrza.

Obowiązkowe jest również posiadanie sygnału ostrzegawczego o “nieprzeraźliwym dźwięku”, np dzwonka oraz podpórki umożliwiającej stabilne ustawienie pojazdu.

Dodatkowo, każda hulajnoga powinna posiadać numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację konkretnego sprzętu. Konieczność umieszczenia numeru stoi po stronie producenta.

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł przybliżył Wam temat zasad korzystania z hulajnóg. Należy pamiętać, że znajomość prawa szkodzi i nie zwalnia z jego przestrzegania.

Udostępnij

Dodaj komentarz