FaktyPolskaPowiat chrzanowski

Zaczął się adwent w kościele katolickim.

Zaczął się adwent w kościele katolickim.
Czas oczekiwania i wielkich przygotowań do Bożego Narodzenia

W niedzielę 27 listopada rozpoczął się adwent w kościele katolickim. Okres wielkich przygotowań na przyjście Jezusa Chrystusa. Adwent potrwa cztery tygodnie.

Kilka słów o adwencie

Termin ten pochodzi z języka łacińskiego i oznacza przyjście. W kościołach chrześcijańskich trwa on od I nieszporów (czwarta z kolei niedziela, poprzedzająca Boże Narodzenie) do zmierzchu 24 grudnia. Przypomina nam o oczekiwaniu na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. Pierwsza wzmianka o adwencie pojawiła się w Hiszpanii i w Galii w IV w. o charakterze pokutnym. Dodatkowo charakteryzował się prostotą, oszczędnością, umartwianiu się.

Znaczenie adwentu w dzisiejszych czasach

Okres adwentu to dobra chwila na zastanowienie się nad naszym życiem duchowym. Można przemyśleć, jakie wartości są dla nas ważne. Czy w codziennym życiu nie zapominamy o Jezusie Chrystusie? Uczucia, które powinny nam towarzyszyć to nadzieja, tęsknota oraz radosne oczekiwanie na powtórne przyjście Zbawiciela. Dla wielu osób jest to czas nawrócenia i pokuty. Teksty biblijne wygłaszane w tym okresie nakłaniają nas to lepszego zachowania i odnowy.

Udostępnij

Dodaj komentarz