Chrzanów

Remont rynku w Chrzanowie

Remont rynku w Chrzanowie
Jedną z najważniejszych inwestycji, jakie są obecnie prowadzone na terenie Chrzanowa, jest rewitalizacja rynku. Zakłada ona całkowitą zmianę oblicza tego miejsca, tak by było ono atrakcyjne dla mieszkańców i przyjezdnych. Remont rynku ma przyczynić się do polepszenia wizerunku miasta.

Powrót do korzeni

Remont chrzanowskiego rynku ma dwa cele. Pierwszy jest związany z ogłoszeniem przez burmistrza miasta, Roberta Maciaszka, hasła pod nazwą „Koniec betonozy na chrzanowskim rynku”. Rewitalizacja zmierza do znacznego ograniczenia obszaru, który jest pokryty betonem. Zamiast tego ma pojawić się zieleń, która przez wielu mieszkańców jest tradycyjnie kojarzona z chrzanowskim rynkiem. Przed remontem, jaki został wykonany w latach 2003-2007 i który zmierzał do przywrócenia rynkowi w Chrzanowie funkcji usługowego i kulturalnego centrum miasta, zieleń taka stanowiła istotną jego część.

Drugim celem remontu jest odnowienie rynku. Obecnie znajduje się na nim wiele obiektów, z których odpadają odłamki betonu. Dotyczy to m.in. jednego z najbardziej reprezentacyjnych miejsc na chrzanowskim rynku, czyli fontanny.

Zakres robót

Modernizacja rynku rozpoczęła się w dniu 27 września 2021 r. Na początek przystąpiono do prac związanych z przebudową fontanny.

Inwestycja zakłada:

  • posadzenie trzech drzew (klonów) i krzewów oraz stworzenie trawników w okolicy fontanny – zieleń ma zastąpić platany, na których liście pojawiają się zbyt późno i szybko opadają,
  • zamontowanie nowych ławek, stojaków na rowery oraz stolików do gry w szachy,
  • zamontowanie 55-calowej tablicy multimedialnej o charakterze informacyjnym,
  • wyremontowanie uszkodzonych murków.

W ramach inwestycji wykonane zostaną również badania archeologiczne. Podczas ostatniego remontu rynku kwestia ta została zaniedbana, czego skutkiem stała się utrata wielu cennych znalezisk.

Remont rynku powinien zakończyć się po ośmiu miesiącach od momentu rozpoczęcia robót. Oznacza to, że na wiosnę 2022 r. mieszańcy Chrzanowa powinni cieszyć się z zupełnie odnowionego centrum miasta.

Finansowanie

Przetarg na remont rynku został rozpisany 16 lipca 2021 r. Trzy dni później doszło do otwarcia ofert. Do przetargu zgłosiły się dwie firmy:

  • Gardenbud z Krakowa – jej oferta wyniosła 1,052 mln zł,
  • PARK-M Poland ze Starego Sącza – oferta w wysokości 1,398 mln zł.

Obie oferty były wyższe od zaplanowanej w budżecie gminy Chrzanów kwoty, która wyniosła 940 tys. zł. Nie ogłoszono jednak nowego przetargu i przyjęto ofertę Gardenbud, motywując to ewentualnymi trudnościami w znalezieniu tańszego wykonawcy oraz stale rosnącymi cenami surowców i materiałów budowlanych.

Najwięcej środków pochłonie zmiana wyglądu rynku. Z kolei prace remontowe wyceniono na około 400 tys. zł.

Ograniczenia dla mieszkańców

Remont rynku wiąże się z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców i przedsiębiorców. Z uwagi na zamknięcie części płyty rynku, nie jest możliwe poruszanie się po niej. Poza tym wprowadzono zakaz wjazdu do centrum miasta samochodów ciężarowych.

Restauratorzy zostali zobligowani do usunięcia ogródków gastronomicznych. Oznacza to dla nich straty finansowe i kolejne, po skutkach pandemii, trudności. Częściowo mają one zostać zrekompensowane poprzez zwolnienie przedsiębiorców z 2/3 opłaty należnej za 2021 r. z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Koszt tej decyzji dla gminy to około 35 tys. zł.

Zakładane efekty rewitalizacji chrzanowskiego rynku

Rynek każdego miasta ma charakter reprezentacyjny. Dlatego wygląd tego miejsca ma kluczowe znaczenie w kontekście wizerunkowym. Rewitalizacja chrzanowskiego rynku ma doprowadzić do zwiększenia jego atrakcyjności. Dzięki inwestycji ma poprawić się jakość życia mieszkańców poprzez szeroki dostęp do zieleni.

Na skutek remontu, chrzanowski rynek ma stać się miejscem przyjaznym dla wszystkich osób, które szukają ciszy i spokoju na łonie natury. Jednocześnie obiekt zachowa swój dotychczasowy charakter jako usługowego i kulturalnego centrum miasta.

Udostępnij

Dodaj komentarz