Chrzanów

Remont na wiadukcie przy ul. Kadłubek

Remont na wiadukcie przy ul. Kadłubek

Jedną z najważniejszych inwestycji, jakie są obecnie prowadzone na terenie Chrzanowa, jest remont wiaduktów. Obejmuje on obiekt zlokalizowany przy ul. Kadłubek.

Zakres prowadzonych prac

Prace na wiadukcie przy ul. Kadłubek rozpoczęły się pod koniec grudnia 2020 r. Podobnie jak w przypadku obiektu przy ul. Krakowskiej, polegają one na wyburzeniu starego obiektu i zbudowaniu nowego, dostosowanego do wzmożonych potrzeb komunikacyjnych w centrum miasta. Kluczowe znaczenie ma zwiększenie szerokości jezdni i chodników, jakie przebiegają pod wiaduktem, a także remont torowiska i sieci trakcyjnej.

Inwestycja, według planów, miała zostać ukończona na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2021 r. Nieoczekiwane problemy, dotyczące konieczności podparcia przęsła obiektu pod jednym z torów, spowodowały, że termin ukończenia modernizacji i oddania do użytku drogi przebiegającej pod wiaduktem to lipiec 2022 r. Całkowity koszt inwestycji (razem z remontem wiaduktu przy ul. 29 Listopada), to około 5 mln zł.

Utrudnienia komunikacyjne

Z uwagi na zamknięcie wiaduktu przy ul. Kadłubek, tak dla ruchu kolejowego, jak i samochodowego oraz pieszego, mieszkańcy Chrzanowa muszą liczyć się z wieloma utrudnieniami. Powodują one konieczność korzystania z objazdu. Został on poprowadzony następującymi ulicami: Podwale – Świętokrzyska – Sądowa – 3 Maja (do ul. 29 Listopada).

Zamknięcie wiaduktu przy ul. Kadłubek przyczynia się do zatorów komunikacyjnych w centrum Chrzanowa i znacznego wydłużenia czasu podróży pomiędzy różnymi punktami miasta.

Planowane efekty remontu

Dzięki modernizacji wiaduktu przy ul. Kadłubek dojdzie do usprawnienia komunikacji w centrum miasta oraz poprawy komfortu i wygody użytkowania z dróg. Dotyczy to zarówno komunikacji samochodowej (ruch poprowadzony w obu kierunkach), jak i pieszej (wygodne chodniki pod wiaduktem z obu stron jezdni) oraz kolejowej (zwiększenie prędkości pociągów do 120 km/h, co będzie oznaczało skrócenie czasu jazdy o kilkanaście minut).

Pomimo znacznych utrudnień, inwestycja przy ul. Kadłubek, tak jak i pozostałe remonty wiaduktów w Chrzanowie, jest niezbędna z punktu widzenia interesów mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców oraz turystów oraz inwestorów.

Udostępnij

Dodaj komentarz