ChrzanówFaktyPowiat chrzanowski

Nowe Parkomaty w Chrzanowie. Dlaczego zniknęły poprzednie?

Nowe Parkomaty w Chrzanowie. Dlaczego zniknęły poprzednie?

Historia ,,Strefy Płatnego Parkowania”

Strefa Płatnego parkowania pojawiła się na świecie już w 1935 roku w USA, będącej wtedy centrum motoryzacji. W Polsce parkomaty stawiane są od dłuższego czasu. To nieodłączny elementem miejskiej infrastruktury.

Dlaczego parkomaty pojawiły się w naszej gminie?

Z roku na rok rośnie liczba samochodów poruszających się po Chrzanowie. W związku z tym parkowanie pod blokiem, w mieście czy pod instytucją urzędniczą graniczy z cudem. Radni z powiatu chrzanowskiego razem z Burmistrzem postanowili wdrożyć strefę płatnego parkowania. Dzięki temu pojawiło się więcej miejsc parkowania dla mieszkańców Chrzanowa. Wykupując dostęp do parkingu, bez problemu szybko znajdziemy miejsce dla naszego samochodu.

Wyjaśnijmy pokrótce, czym jest strefa płatnego parkowania?

Jest to teren wydzielony przez radę gminy, przeznaczony do parkowania, na podstawie ustawy o drogach publicznych i rozporządzeniu. Rada gminy ustala cenę za postój pojazdów samochodowych. Kwota nie może przekroczyć wysokości 3 zł. Opłata powinna zawierać także instrukcję dotyczącą sposobu pobierania tej opłaty. Uchwała musi określać dodatkowo obszar, na jakim ma obowiązywać strefa płatnego parkowania. Sama uchwała jednak nie wystarczy. Potrzebne jest do tego specjalne oznakowanie. W Polsce takim znakiem jest znak D-44 oraz D-45. Ten pierwszy oznacza wjazd do strefy, a drugi wyjazd. Dodatkowo przy znaku D-44 oraz znaku postoju musi pojawić się informacja odnośnie do sposobu wnoszenia opłaty (napis, symbol parkometru, karty zegarowej i biletu). Tak oznakowana strefa płatnego parkowania może dopiero zacząć funkcjonować.

Od dnia 25 października w gminie Chrzanów, wdrożono do użytku publicznego nowe parkomaty, a co za tym idzie nową cenę za parkowanie samochodów na terenie naszej gminy.

Udostępnij

Dodaj komentarz