Libiąż

Dofinansowanie rządowe na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Libiążu

W wyniku długotrwałych starań powiatowi chrzanowskiemu udało się otrzymać dofinansowanie na realizację zadania ponad nazwą „Przebudowa drogi powiatowej DP 1002K ul. Dąbrowskiego w Libiążu”. Jest to kolejna ważna inwestycja realizowana na terenie powiatu, której celem jest poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie, zwiększenie jego dostępności komunikacyjnej oraz wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa w ramach ruchu samochodowego i pieszego.